Followers

February 13, 2010

minsan kailangang isakripisyo ang pansariling kaligayahan para sa kapakanan ng iba. ang tawag doon ay TOTOONG PAGIBIG.


-got this from someone. and it make sense. (?)